Uvjeti korištenja

InterCut Medical Care UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE – TERMS OF USE

 

 1. Predmet uvjeta korištenja
  1. InterCut Medical Care sa sjedištem u Zagrebu, Hrgovići 43 (u nastavku „InterCut Medical Care”) pruža općenite informacije o proizvodima i uslugama na internetskoj stranici www.kucne posjete.hr (u nastavku „internetska stranica”).
  2. Ovi Uvjeti korištenja internetske stranice (u nastavku „Uvjeti korištenja”) reguliraju korisnikovo korištenje internetske stranice.
  3. Informacije o kontaktu InterCut Medical Care su: Hrgovići 43, 10000 Zagreb, telefon: 099 384 5405, te e-mail: icmc@kucneposjete.hr.
 2. Promjene Uvjeta korištenja
  InterCut Medical Care pridržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.
 3. Raspoloživost
  1. Korisnik je odgovoran za ispunjavanje nužnih tehničkih zahtjeva u svrhu ugovorne uporabe. InterCut Medical Care nije dužan ponuditi korisniku nikakav relevantni savjet.
  2. InterCut Medical Care nije obvezan staviti internetsku stranicu na raspolaganje. InterCut Medical Care ne jamči tehničku raspoloživost internetske stranice. Povrh događaja na koje društvo InterCut Medical Care ne može utjecati (poput poremećaja u javnim komunikacijskim mrežama i ispada napajanja), održavanje, sigurnost i zahtjevi u vezi s kapacitetom također mogu prouzročiti kratke kvarove ili privremene prekide funkcionalnosti internetske stranice.
  3.  InterCut Medical Care ima pravo u potpunosti ili djelomično promijeniti ponudu internetske stranice u bilo kojem trenutku.
 4. Zaštita sadržaja; nepostojanje odgovornosti za sadržaj trećih osoba
  1. Većina sadržaja dostupnog na internetskoj stranici zaštićena je autorskim pravom ili nekim drugim pravom industrijskog vlasništva te je u vlasništvu društva InterCut Medical Care, društava povezanih s društvom InterCut Medical Care ili nekih drugih trećih osoba koje su predale relevantni sadržaj. Skup sadržaja kao takav može biti zaštićen kao baza podataka sukladno članku 7. stavak 3. i članku 147. stavak 1. hrvatskog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Korisnik se smije koristiti ovim sadržajem isključivo u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
  2. Ako sadržaj dostupan na internetskoj stranici djelomično potječe od trećih osoba (u nastavku „sadržaj trećih osoba”), InterCut Medical Care ne provjerava takav sadržaj trećih osoba s obzirom na njegovu potpunost, točnost i zakonitost, te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu za potpunost, točnost, zakonitost i ažurnost sadržaja trećih osoba. To se primjenjuje i na kvalitetu sadržaja trećih osoba i njegovu prikladnost za bilo koju namjenu kao i u slučaju da sadržaj trećih osoba ima poveznice na vanjske internetske stranice.
  5. Prava korištenja
  1. Ako daljnje korištenje nije izričito dopušteno u ovim Uvjetima korištenja, korisniku se ovime dopušta koristiti se sadržajem internetske stranice u osobne svrhe, pod uvjetom da to neće za posljedicu imati zaobilaženje tehničkih zaštitnih mjera. Nadalje, sva prava na sadržaj ostaju i dalje u vlasništvu izvornih nositelja prava (InterCut Medical Care ili relevantna treća osoba).
  2. Obvezna zakonska prava korisnika (uključujući reproduciranje za privatno korištenje i drugo vlastito korištenje prema članku 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima) ostaju nepromijenjena.
 5. Zaštita podataka
  Standardi kvalitete društva  InterCut Medical Care obuhvaćaju odgovorno rukovanje osobnim podacima korisnika. U tom smislu uzmite u obzir Zaštitu osobnih podataka.
 6. Ograničenje odgovornosti
  Ako korisnik pretrpi štetu kao posljedicu korištenja besplatnih usluga,  InterCut Medical Care je odgovoran samo u slučaju namjere (uključujući zlonamjeru) društva InterCut Medical Care.
 7. Salvatorna klauzula
  Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja nevažeća ili takvom postane, to ne utječe na važenje preostalih odredbi. Važeća odredba koja što vjernije odražava ciljanu gospodarsku svrhu ugovornih strana smatrat će se ugovorenom umjesto nevažeće odredbe.
 8. Mjerodavno pravo
  Za ove Uvjete korištenja mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, ne uključujući CISG (Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe).
 9. Nadležnost
  Ako je korisnik trgovac, pravni subjekt prema javnom pravu ili posebna zaklada prema javnom pravu, ugovorne strane ovime ugovaraju Zagreb kao mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz korištenja internetske stranice, ako je dopušten sporazum koji određuje nadležnost.