Kad su počele kućne
posjete liječnika?

Status kućnih posjeta liječnika mijenjao se kroz povijest. Od temeljnog načina pružanja medicinskih usluga, preko skoro zaboravljene vještine vraćaju se na „velika vrata“ i nameću kao poželjan oblik zdravstvene skrbi modernog doba.

Osvrt na povijest te jedinstvene medicinske usluge

Povijest kućnih posjeta liječnika seže u davnu 1930.-tu, kada je takva zdravstvena usluga bila uobičajeni način liječenja za više od 40% pacijenata.

Glavni razlozi pružanja ovakvih medicinskih usluga leže u činjenici da je odlazak liječniku zbog same bolesti ili troškova putovanja bio uvelike otežan, a ponekad i nemoguć.

 

 

Kako su bile organizirane kućne posjete na početku prošlog stoljeća?

Razlog zbog kojeg su mnogi liječnici obavljali kućne posjete do 60-ih zapravo je bila nepristupačnost i nedostatak mogućnosti brzog prijevoza, što je za ljude kroz veći dio povijesti uključivalo njihove vlastite noge ili možda konjske zaprege.

Zamislite da ste živjeli u 19. stoljeću, ne biste mogli sjesti na konja sa glavoboljom, dijarejom ili bolovima u prsima. Jednako tako nedostupnost telefona i broja za hitne slučajeve onemogućio je pozive i dolazak hitne pomoći. U to vrijeme hitna stanja rješavao je liječnik obiteljske medicine u domu pacijenta.

Kućne posjete liječnika za pacijente u 21. Stoljeću

Koje su prednosti kućnih posjeta?

Mnogi liječnici u skoroj budućnosti predviđaju povratak kućnih posjeta na „velika vrata“ ponajprije iz razloga što kućne posjete liječnika nude mnoštvo pogodnosti za pacijente. Prije svega, udobnost vlastitog doma smanjuje stres od samog procesa liječenja uz minimalno narušavanje osobnih rutina, i ne manje važno, liječenje u kući osigurava privatnost i najvišu razinu diskrecije.

Liječnik pacijentu u kućnoj posjeti vrlo često posveti više vremena nego li je to uobičajeno tijekom pregleda u ordinaciji, s naglaskom na brzo i učinkovito rješenje dijagnosticiranih zdravstvenih tegoba.

Tome u prilog ide činjenica da kućne posjete pružaju jedinstven pogled na životnu okolinu pacijenta kakav se ne može dobiti u ordinaciji ili tijekom boravka u bolnici, što pak rezultira boljim razumijevanjem i razvojem odnosa liječnika i pacijenta.

Concierge doktor, luksuz ili potreba?

Zbog ubrzanog i dinamičnog načina života, ograničenog vremena u danu i rasporedu, poslovnih i privatnih aktivnosti, pozivanje liječnika opće prakse u kućnu posjetu postaje imperativ sve većeg broja ljudi.

Kratko ćemo pojasniti što znači concierge. Riječ concierge dolazi od francuskog izraza – comte des cierges što u prijevodu znači „čuvar svijeća“. Uloga čuvara svijeća u srednjovjekovnim plemićkim dvorcima bila je da stanovnicima i posjetiteljima dvorca uvijek budu „pri ruci“ tj. na usluzi.
Vjerojatno je to jedan od razloga zbog kojih je concierge usluga popularnija među osobama koji su vrhunski menadžeri, VIP klijenti banaka ili hotela sa 5 i više zvjezdica, pop zvijezde ili jednostavno rečeno osobe koje imaju dovoljno novca kako se ne bi morali osobno baviti stvarima koje oduzimaju dragocjenu energiju i vrijeme.

Koncept concierge kućnih posjeta liječnika osigurava privatnu, personaliziranu medicinsku uslugu najviše razine u kućnim uvjetima.

Ovakav poslovni model podrazumijeva da korisnici concierge usluge plaćaju godišnju naknadu za neograničeni pristup privatnom liječniku primarne zdravstvene zaštite koji im dolazi u kućne posjete i brine o njihovom zdravlju 24/7.

Iako se naknade za ovu uslugu ponekad čine skupe, i iako ne zamjenjuju potrebu za osiguranjem u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih tegoba, ovaj koncept ima jasne prednosti, kako za one koji si to mogu priuštiti, tako i za liječnike koji mogu graditi uspješan odnos sa pacijentom kojem se mogu detaljno posvetiti.

Concierge medicinska usluga integrirana je kao privatni zdravstveni model unutar zdravstvenog sustava razvijenih zemalja. U suvremenom, dinamičnom i izazovnom dobu gdje je najdragocjeniji resurs “vrijeme“ vjerujemo da će i kod nas takva vrsta personalizirane usluge biti dobro prihvaćena.

 

Autor: Hrvoje Lisak, dr.med.